• Thăng Long ITC
  • Thăng Long ITC 234
  • Thăng Long ITC 23

Khu đô thị V-Green City