Khu Đô Thị V-Green City

Ngày tạo: 06/07/2018 01:13:23
Lượt xem: 2570
Được UBND tỉnh Hưng Yên giao cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư...